|

Dnes o 17,00 na Clubhouse

Dnes sa uskutoční diskusia so zástupcami CK Bubo a p. štátnym tajomníkom MZV SR Martinom Klusom. Témou budú vakcinačné pasy a my sa budeme snažiť dostať sa k slovu. Ak by aj nie, k slovu sa určite dostane kolegyňa JUDr. Marica Pirošíková, na čo sa osobne veľmi teším (link tu).

Uvidíme, ako sa vysporiadajú zástancovia vakcinačných pasov s rezolúciou Rady Európy, ktorá tento prvok považuje za diskriminačný.

Proti je aj úroveň vedeckého poznania a zdravý rozum. Vakcinačný pas pri zaočkovanosti obyvateľstva pod 50 percent má presne opačný efekt. Ak príde zavakcínovaný človek napr. do Chorvátska a tam sa nakazí, vráti sa eventuálne ako tzv. asymptomatický pacient (prenášač), ktorý môže nákazu bez problémov šíriť ďalej po návrate na Slovensko.

Doteraz bola totiž neexistencia asymptomatického prenosu bez očkovania na kovid pomerne dobre vedecky preukázaná. Po očkovaní tu však vzniká kategória možných asymptomatických prenášačov, ktorí naopak ohrozujú iných (či už očkovaných alebo neočkovaných).

Dajme si teda aj takto takú malú prípravu (v zmysle toho, čo hovorí o vakcínach a covid pasoch osoba na to povolaná, bývalý vice-prezident spoločnosti Pfizer, Dr. Michael Yeadon):

  1. Vakcinačný pas neprispieva k pocitu bezpečnosti. Ak ste vakcínovaný proti kovidu, predpokladá sa, že ste chránený. S vakcinačným pasom sa však Vaša bezpečnosť ani bezpečnosť iných nezvýši, ak nebudete poznať vakcinačný status osôb, s ktorými prichádzate do styku.
  2. Hrozí reálne to, čo v Izraeli, t.j. že bez vakcinačného pasu sa nedostanete do určitých budov a stratíte prístup k určitým službám. Kritická je hranica vakcinácie 50 percent, po dosiahnutí ktorej už neočkovanému nepomôže nič. Bude odkázaný na súdne spory a reálne nebude žiť plnohodnotný život bez ohľadu na jeho reálny zdravotný stav alebo stav imunity. Dôjde v takom prípade k zdravotnému apartheidu bez ohľadu na ozajstný zdravotný stav.
  3. Vakcinačný pas bude mať určitú časovú platnosť (pravdepodobne to bude v mesiacoch, nie rokoch). Po jeho uplynutí sa budete musieť dať opätovne zaočkovať. Pôjde o vakcinačné perpetuum mobile bez ohľadu na to, či tu nejaká choroba bude alebo nie. Očkovaní tak dostanú svoju tretiu, štvrtú, piatu dávku atď. podľa toho, či budú chcieť mať zachovaný prístup k určitým službám. Nebude cesty von. Pamäť národa je krátka, snáď si treba pripomenúť iba na ešte nedávne prísľuby politikov, že masové antigénové testovanie bude iba jedno.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts