Ďalší klinec do rakvy

Ono to „company oriented“ propaganda podávania „vakcíny“ má čoraz ťažšie. Priehradný múr postupne presakuje, pričom sa tvoria nové a nové priesaky. Je len otázkou času, kedy sa roztrhne celý múr. Na stránke osel.cz bol  opublikovaný príspevok „Spike protein aktivuje endogenní retroviry“. Dovolíme si citovať: „Některé z poznatků nepatří k těm, které potěší. Je jím i chování proteinu, který ve vakcinaci proti koronaviru hraje hlavní roli. Pokud má mezinárodní tým 22 vědců pravdu, tak tento protein navozuje aktivaci retrovirů. A co je na tom tak nežádoucího? Třeba to, že od aktivace retrovirů již není daleko k integraci RNA do genomu. U možnosti nechtěného zapsání něčeho do genomu, bychom měli hodně zbystřit pozornost.“

My tú pozornosť zbystrujeme už skoro dva roky. O čo ide? O možnej integrácii mRNA vakcíny proti COVID-19 do ľudského genómu sme písali (https://akw.sk/covid-19/velky-problem-rna-sa-prepisuje-do-dna/). V úvode je potrebné spomenúť, že  endogénne retrovírusové elementy (HERV) predstavujú asi 8% všetkých sekvencií chromozómov, teda celého ľudského genómu. Kým spia, je pokoj. Keď sa aktivujú, je zle. Prečo? O tom nádherne porozprávala práca „The aliens inside us: HERV-W endogenous retroviruses and multiple sclerosis“. V práci sa hovorí o dvoch ľudských endogénnych retrovírusoch HERV-W, ktoré sú kofaktormi vzniku sclerosis multiplex (SM).

A teraz to podstatné: V práci „SARS-CoV-2 induces human endogenous retrovirus type W envelope protein expression in blood lymphocytes and in tissues of COVID-19 patients“  opublikovanej ako preprint (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.21266111v2), autori študovali efekt SARS-CoV-2 expresiu HERV-W and HERV-K obalu (ENV). Ako sme spomínali vyššie o  HERV-W je známe, že je zapojený v patogenéze imunologických a neurologických ochorení u ľudí. Autori pridali rekombinantný spike (S) proteín do kultúry buniek izolovanej z periférnej krvi človeka . To spôsobilo okamžité a výrazné zvýšenie RNA aktivity endoretrovírusov (HER-W a HERV-K) vrátane tvorby ich proteínových obalov. Tu by sa patrilo zvolať – phobos a deimos, strach a hrôza. Ale my sme „prízemní“ experimentátori, ktorí sa desaťročia riadia zásadou – teória je teória, jej bohom je experiment. Na prvý pohľad si niekto povie – pridali, zmerali, no a čo. In vitro, ktovie, ako to je naozaj. Ale ten experiment už existuje. Bohužiaľ. Dokonca sme o ňom písali: „Súvis mRNA vakcinácie a sklerózy multiplex“ (https://akw.sk/covid-19/suvis-mrna-vakcinacie-a-sklerozy-multiplex/). Kruh sa uzavrel.

Dokedy ešte budú kolegovia neurológovia mlčať? Dokedy ešte bude skupina medicínskych analfabetov, bez akýchkoľvek etických zábran, poškodzovať zdravie obyvateľov Slovenska?

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts