Ďalší dôkaz, že testy a vakcíny proti kovidu pravdepodobne nefungujú

23. decembra 2020 odpovedala írska obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva (aj keď kompetenčne ide o iný orgán s podobnými kompetenciami) na otázku, či írska administratíva v boji s kovidom disponuje vhodným čistým izolátom patogénu (rozumej izolovaný vírus) nazvaného Sars-CoV-2 alebo Covid-19.

Ide o prvú nám známu inštitúciu, ktorá sa odpovedi nevyhla a odpovedala v skratke spôsobom, že takýmto izolátom nedisponujú ani fakticky, ani nemajú k dispozícii akýkoľvek dokument, ktorý by o takomto izoláte pojednával.

Čo z toho vyplýva (zatiaľ iba pre Írsko, ale je veľmi pravdepodobné, že pôjde o celý európsky priestor, ak nie celý svet):

a) Ak neexistuje čistý izolát, nedá sa vytvoriť test, t.j. ďalší argument proti používaniu akýchkoľvek testov, alebo tzv. testov (či už antigénových, krvných alebo RT-PCR).

b) Ak sa nedá testovať, nikto nevie objektívne určovať, či je niekto zdravý alebo chorý (resp. na akú chorobu je symptomatický pacient chorý)

c) ak neviete, proti čomu vytvárate vakcínu, nemôžete vôbec určiť jej účinnosť (avšak zároveň platí, že viete, že bude mať nejaké vedľajšie účinky a kontraindikácie). Prínos vakcíny bude len na základe tejto informácie matematicky VŽDY limitne rovný nule. Naopak bude pre akúkoľvek živú bytosť VŽDY potenciálne nebezpečná.

Ide o závažné informácie. Ministerstvo zdravotníctva SR by malo okamžite otvorene informovať, ako je to s dostupnosťou izolátu, resp. informáciami o popise izolátu. Na základe našich vlastných infožiadostí máme indície, že SR je na tom rovnako, ako Írsko. Varíme z vody. Paracelsus sa v hrobe obracia nad úrovňou alchýmie v našom verejnom zdravotníctve. Chýba už len nasadiť pijavice.

Scan odpovede:

-pw-

Doplnenie: pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že to, akým spôsobom sa údajne podarilo izolovať kmene vírusu Sars-CoV-2 Virologickému ústavu Biomedicínskeho centra SAV (podľa popisu na stránke ÚVZ) nie je bohužiaľ vedecký spôsob, ktorým sa izoluje čistý izolát nového kmeňa vírusu. Jediné dve relevantné vedecké metódy, ktoré k tomu môžu viesť, sme popísali v článku tu.

Aktualizácia: v rámci reakcií na tento článok nám bola zaslaná informácia, ktorá potvrdzuje našu obavu.  Problém s izolovaním vírusu vyzerá byť celosvetový. Link tu.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts